Scroll Top
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

COVID-19 Tedbirleri Konulu Yazı Hk. Bilgilendirme Yazımız

Bildiğiniz üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Çalışma Genel Müdürlüğü işyerlerine 02.09.2021 tarih ve 41515602-000/99 sayılı İşyerlerinde COVID-19 Tedbirleri konulu bir yazı göndermişti.

Yazıda şunlar ifade ediliyordu: “COVID-19 aşısı tamamlanmamış çalışanların (bilimsel olarak COVID-19 hastalığı sonrası bağışıklık kabul edilen süre içerisinde olanlar hariç) varlığı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasını güçleştirmekte, diğer çalışanların mevcut sağlık ve güvenlik şartlarını kötüleştirerek çalışma barışını bozmaktadır. İşverenler, işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik risklerine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında çalışanları bilgilendirmekle yükümlüdür. 

Bu kapsamda: COVID-19 aşısı tamamlanmamış işçiler, işyerinde karşılaşabilecekleri söz konusu risk ve tedbirler konusunda ayrıca yazılı olarak bilgilendirilecektir. Bu bilgilendirme sonrasında aşı olmayan işçilere, kesin COVID-19 tanısı konması durumunun iş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından olası sonuçları da ayrıca bilgilendirilecektir. COVID-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları işyeri/işveren tarafından istenebilecek, test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulacaktır. Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.” 

Bu yazıya dayanarak hazırladığımız bilgilendirme tutanağını hizmetinize sunuyoruz. İşyerinize özgü olan ve olmayan maddeleri de ekleyip çıkararak hemen kullanabilirsiniz. 

Yararlı olması dileğiyle,

Bir OSGB İş Sağlığı Birimi

İlgili Yazı