Scroll Top
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
EĞİTİMLER

Eğitimler

6331 Yeni İş Sağlığı ve İş Güvenliği yasasına göre işveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini alması zorunlu kılınmıştır. Temel iş güvenliği ve iş sağlığı eğitimi almayan her çalışan için 1170 Lira para cezası kesilecektir.

Yeni yasasının “eğitim” ile ilgili maddesi aşağıda bilgilerinize sunulur.

Çalışanların eğitimi MADDE 17 – (1)

İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.

(2) Çalışan temsilcileri özel olarak eğitilir.

(3) Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz.

(4) İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe başlamadan önce, söz konusu kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir. Ayrıca, herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.

 (5) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanlar işe başlatılamaz.

(6) Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı çalışana gerekli eğitimin verilmesini sağlar.

(7) Bu madde kapsamında verilecek eğitimin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz. Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır. Eğitim sürelerinin haftalık çalışma süresinin üzerinde olması hâlinde, bu süreler fazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma olarak değerlendirilir.

Bir OSGB olarak verdiğimiz eğitimler ;

·         Temel İSG Eğitimleri
·         Risk Analizi Eğitimi
·         İş Güvenliği Kurul Eğitimi
·         Yüksekte Çalışma Eğitimi
·         İskele Eğitimi
·         İş Kazası ve Mesleki Hastalıklardan Korunma
·         Kişisel Koruyucu Donanım Eğitimi
·         Acil Durum ve Kriz Yönetimi
·         Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama
·         OHSAS 18001 Standart Eğitimi
·         ISO 14001 Standart Eğitimi
·         Yangın Önlemleri ve Yangınla Mücadele
·         Elektrikli İşlerde İş Güvenliği Eğitimi
·         Kapalı ve Tehlikeli Alanlarda Çalışma Güvenliği
·         Gözlemci(Gözcü) Eğitimi
·         Kaldırma Ekipmanları Eğitimi
·         Tehlike Bilinci Eğitimi
·         Yasal Mevzuat Eğitimi
·         İş Kazalarından Doğan Cezai Ve Hukuki Sorumluluklar
·         Ergonomi
·         İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tutulması Gereken Kayıtlar
·         Fiziksel Risklere Karşı Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri
·         Radyasyonlu Çalışmalarda İş Sağlığı Ve Güvenliği Önlemleri
·         Meslek Hastalıkları ve Korunma Yöntemleri
·         Radyo Frekans Tesislerinde ve Alanlarında İSG Eğitimi
·         Rüzgar Güllerinde Yüksekte Çalışma Eğitimi
·         Güvenli Sürüş Temel Eğitimi
·         Elle Kaldırma Taşıma İşleri Eğitimi
·         Patlayıcı Maddelerle Çalışmalarda İş Güvenliği eğitimi
·         Atölyelerde Yapılan Çalışmalarda Alınması Gereken İş Güvenliği Önlemleri