Scroll Top
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
İŞ SAĞLIĞI EĞİTİMİ

İş Sağlığı Eğitimi

Bir OSGB tarafından firmanız için görevlendirilen işyeri hekimleri, Resmi Gazetede yayınlanan çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmelik kapsamında İşyerlerinde sağlıklı ve güvenlikli bir ortam oluşturmak için, çalışanlara aşağıdaki konuları içeren iş Sağlığı Eğitimi vermektedir.

Bu eğitimler başlıca şu konulardan oluşur ;

a) Meslek hastalıklarının sebepleri,

b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,

c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,

d) İşyerinde hijyen eğitimi

e) ilkyardım