Scroll Top
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

Motorlu Kurye

Aşağıdaki hastalıklar motosikletli taşıyıcı (moto kuryeler) için meslek hastalığı olabilir:

 • El ve bileğin kronik krepatin sinoviti
 • Olekranon bursiti
 • Polinöropati
 • Prepatellar bursit
 • Raynaud fenomeni

Raynaud fenomeni nedir?

Tipik olarak soğuk ya da duygusal stres sonrasında ortaya çıkan, genel olarak el parmaklarında, daha az sıklıkta ise kulakta, burunda veya ayak parmaklarında görülen dolaşım bozukluğudur. En önemli belirtisi parmaklardaki beyazlaşma olduğu için “beyaz parmak hastalığı” olarak da bilinir.

Raynaud fenomeninin nedeni nedir?

Üşüdüğümüzde ellerimizin ve ayaklarımızın soğumasının hepimiz farkındayızdır. Vücut, soğuk ortamlarda, genel ısısını korumak için, karmaşık bir mekanizmayla, ellerimize ve ayaklarımıza giden kan akımını azaltır, bu da bu bölgelerin soğumasına neden olur. Raynaud fenomeninde, nedeni tam olarak anlaşılmamış bir mekanizmayla, vücudun soğuğa bu tepkisi çok daha şiddetli olur, bu bölgelere giden kan akımı normalden çok daha fazla azalır. Duygusal stres durumlarında da farklı bir mekanizmayla aynı etki ortaya çıkar.

Raynaud fenomeninin belirtileri nelerdir?

Belirtilerin karakteristik yanı soğuk ya da duygusal stres sonrasında ortaya çıkmasıdır. Belirtiler evde ya da işte, çalışırken, araba yıkarken, balık tutarken, bisikletin ya da otomobilin soğuk direksiyonunu veya gidonunu tutarken, yani soğuk bir ortamda bulunur ya da soğuk bir şeyi tutarken ortaya çıkabilir. Belirtiler genelde soğuğa maruziyet sona erdikten 15-45 dakika sonra kaybolur.

 • Elde genellikle başparmak etkilenmeksizin el parmaklarında olur.
 • Klasik olarak, renk değişikliği beyazlaşma, morarma ve kızarma sırasıyla görülür. Ancak bu sıralama her hastada görülmez. Bazen yalnızca beyazlaşma ve morarma olur.
 • Parmağın tümü etkilenebileceği gibi yalnızca uçları da etkilenebilir.
 • Bazı hastalarda renk değişikliğiyle birlikte uyuşma, karıncalanma, hafif his kaybı ya da iğne batması gibi ağrı olabilir.

.

Raynaud fenomeninin çeşitleri nelerdir?

Raynaud fenomeni bazen altta yatan başka bir hastalık olmadan ortaya çıkar ki, buna “birincil Raynaud fenomeni” ya da “Raynaud hastalığı” denir. Eğer altta yatan başka bir hastalık ya da etken nedeniyle ortaya çıkıyorsa buna da “ikincil Raynaud fenomeni” denir.

Birincil Raynaud fenomeninin (Raynaud hastalığı) özellikleri nelerdir?

Raynaud hastalığında genellikle iki el eşit ölçüde etkilenir ve son yapılan araştırmalarda Raynaud hastalığı denebilmesi için belirtilerin en az iki yıl sürüyor olması tanı için gereklidir. Raynaud hastalığı genellikle migren ağrıları ve istirahatte gelen göğüs ağrıları ile birliktedir. Raynaud hastalığının seyri genelde iyi huyludur, parmaklarda kangren ya da doku kaybına çok ender olarak rastlanılır ve soğukla gelen beyaz parmak atakları tedaviye daha iyi yanıt verir.

İkincil Raynaud fenomeninin nedenleri nelerdir?

İkincil Raynaud fenomenine skleroderma, SLE, romatit artrit, Buerger gibi pek çok hastalık ve kimyasallar, ilaç etkileşimleri, mesleki nedenler gibi pek çok neden yol açabilir. Klinisyenler açısından Raynaud fenomeni bu hastalıkların bir habercisi ve belirtisi olup olmadığı açısından önemlidir ve fenomenin takibinde altta yatan bu hastalıklar özellikle sorgulanıp araştırılır. İkincil Raynaud fenomeninin bir de bizi ilgilendiren, yani meslek hastalıklarıyla ilgili yanı vardır.

Mesleki Raynaud fenomeni nedir?

Mesleki olarak Raynaud fenomeni en çok titreşim kaynaklı olan “el-kol titreşim sendromu” ile ilişkilendirilir. Bu durumda ona “mesleki Raynaud fenomeni” de denir. Titreşimli aletlerle çalışmaların Raynaud fenomeninin görülme sıklığını artırdığı kanıtlanmıştır. Titreşimin Raynaud fenomenine nasıl etkide bulunduğu tam olarak anlaşılamamışsa da parmak damarlarında tıkanma ortaya çıkardığı bilinmektedir.  Ancak, unutulmamalıdır ki, beyaz parmak, yani Raynaud fenomeni, titreşimin yol açtığı el-kol titreşim sendromunun tek belirtisi değildir. Titreşim aynı zamanda el ve koldaki sinirlere, kaslara, kemiklere ve eklemlere de zarar verir.

Mesleki Raynaud fenomeni hangi sektörlerde ya da işlerde sık görülür?

Tarım, inşaat, ormancılık, dökümcülük, mobilyacılık ve kerestecilik, demir-çelik, metal, maden, gemi inşa, tekstil, ayakkabı vb pek çok sektörde titreşimli el aletleri (kaya matkapları, motorlu testereler, el zımpara makineleri, havalı delgi aletleri vb) ya da titreşimli makinelerle (dikiş ve dokuma makineleri, pres makineleri, dövme makineleri vb) çalışılmaktadır. Bu yüzden, bu sektör ve işlerde titreşimin sağlık zararlarına, doğal olarak da Raynaud fenomenine daha sık rastlanmaktadır.

Kimyasal maddeler Raynaud fenomenine neden olabilir mi?

Vinil klorür maddesine yüksek düzeyde maruz kalan çalışanlarda Raynaud fenomeni, parmak ucu kemiklerinin hastalanması ve diğer sağlık sorunları ortaya çıkar. Vinil klorür özellikle yapı ve gemicilik sektöründe kullanılmaktadır.

Tekrarlayan parmak stresi Raynaud fenomenine neden olabilir mi?

Raynaud fenomeni dişçilerde, diş teknisyenlerinde, daktilograflarda ve piyanistlerde de ortaya çıkabilir. Bu mesleklerde ortaya çıkmasının nedeninin tekrarlayan parmak stresi olduğu düşünülmektedir.

Soğuk ya da donma yaralanmaları Raynaud fenomenine neden olabilir mi?

Soğuk yiyecek üretiminde ve balık çiftliklerinde çalışanlarda Raynaud fenomeninin sıklığının arttığını bildiren çalışmalar vardır. Buradaki nedenin gün içinde ellerin sürekli çok soğuması ve ısınmasıyla ortaya çıkan damar hasarı olduğu düşünülmektedir.

Ellerini yaralayan çalışanlarda Raynaud fenomeni görülebilir mi?

Bazen çalışanlar elleriyle cisimleri çekiç gibi çakmakta, ya da itmekte kullanır. Bu gibi durumlarda el yaralanabilir ve ortaya Hipotenar Hammer Sendromu denilen hastalık ortaya çıkar. Bu sendromda Raynaud fenomeni görülebilir.

Sigaranın Raynaud fenomenine etkisi nedir?

Sigara ve tütünde bulunan nikotin parmaklardaki kan damarlarında kasılmaya ve o bölgeye giden kan akımında azalmaya neden olduğu için Raynaud fenomenli hastalarda çok sakıncalıdır.

Raynaud fenomeninin tanısı nasıl konur?

Tanıda pek çok zorluk vardır. Bunlardan birincisi, Raynaud fenomeninin gerçekten var olup olmadığını belirlemektir. İkinci zorluk, hastalığın altta yatan bir nedenle olup olmadığını belirlemektir. Altta yatan pek çok neden olduğu için bunları da kendi içlerinde sorgulamak ve ayırt etmek gereklidir. Tüm bunlar için kullanılan pek çok faydalı test olmasına rağmen, bunların hiçbiri tanı için yüzde yüz kabul görmüş testler değildir. Bu yüzden, Raynaud fenomeninin tanısında ancak kişinin şikâyetlerinin, iş ve hayat öyküsünün dikkatli bir çözümlemesi ile tanı testlerinin birlikte kullanılması gerçek bir başarıya kapı açar.

Raynaud fenomeni hayatı tehdit eder mi?

Hayır.

Raynaud fenomeni parmakların kesilmesine neden olur mu?

Hayır.

İlerleyen Raynaud fenomeni ne tür sorunlara yol açar?

Raynaud fenomeni tedavi edilmez ya da fenomene neden olan koşullar ortadan kaldırılmazsa, adım adım kötüleşir, beyaz parmak atakları daha sık ve daha şiddetli ortaya çıkar, parmaklardaki kan akımında kalıcı hasar oluşur. Bu durumda, parmak derisi düz, parlak ve gergin bir hale gelir. Nadiren de olsa kangren gelişir. Böyle ciddi vakalar işlerini yapamaz hale gelebilir ve işten ayrılmak zorunda kalabilirler. Bu yüzden, Raynaud fenomenini erken aşamalarda tespit etmek ve ilerlemesine engel olmak çok önemlidir.

Raynaud fenomeninin tedavisi nasıldır?

Raynaud fenomenin iyileştirici tedavisi yoktur. İlaç tedavisinde amaç beyaz parmak ataklarının sıklığını ve şiddetini azaltmaktır. Ama ilaç tedavisine olumlu yanıt verenlerin oranı yarı yarıya gibidir ve tam düzelmeye de çok az rastlanır. Üstelik ilaç tedavisi kangrenlerin iyileşmesinde yeterli katkı sağlamaz. İlaç tedavisine yanıt vermeyen hastalara uygulanan cerrahi tedavi yöntemlerinin sonucu ise tatminkâr değildir.

Mesleki Raynaud fenomeni iyileşebilir mi?

Erken aşamalarda, yani parmaklardaki kan damarlarında kalıcı hasar kalmadan önce, titreşime maruziyet ortadan kaldırılırsa, mesleki Raynaud fenomeni iyileşebilir, ancak kalıcı hasar oluşmuşsa nadiren iyileşir.

Bir atak sırasında ne yapılmalıdır?

Beyaz parmak atağında ilgili bölge (el ya da ayak parmakları, burun ya da kulak) ısıtılmalıdır. Bunun için ilgili bölge sıcak suya sokulabilir ve ya da sıcak kompres yapılabilir.

Genel olarak Raynaud fenomenini önlemek için neler yapılmalıdır?

 • Soğuktan ve sigara (tütün) kullanımından sakınmakla hastaların yüzde doksanının yeniden Raynaud fenomeni geçirmesi engellenir.
 • Kafeinli içecekler (kahve, çay, kola, vb) çok sınırlı tüketilmelidir.
 • Stresi azaltacak yöntemler bulunmalıdır.

.

Mesleki Raynaud fenomenini önlemek için neler yapılmalıdır?

 • En önemli nokta titreşime maruziyetin sınırlandırılmasıdır.
 • Çalışırken ortamdaki soğuktan korunmak için eldiven ve giysi giyilmelidir.
 • Titreşimli aletlerin ya da kullanılan diğer el aletlerinin soğuk sapları eldiven ile tutularak kullanılmalıdır.
 • İş molaları sırasında parmaklara masaj ve egzersiz yapılmalıdır.
 • Beyaz parmak belirtisi ya da karıncalanma, uyuşma ortaya çıkarsa hemen işyeri hekimine başvurulmalıdır.

.

Raynaud fenomeni meslek hastalığı mıdır?

Evet, Raynaud fenomeninin titreşimle ilgili olduğu kanıtlandığı durumda bunlar meslek hastalığı kabul edilmektedir.

Dr. Müslüm Güney
Bir Osgb / İşyeri Hekimi