Scroll Top
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

E-Bildirge sisteminde kullanıcı belirlenmesi, kullanıcının değiştirilmesi vb. işlemler için, ayrıca işyerinizin tehlike sınıfının değiştirilmesi konusunda kullanabileceğiniz örnek başvuru formlarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz. Bu örnekleri kendi firma antetli kağıdınıza yazarak kuruma veriniz.

Başvurunuzu yaparken dikkat etmeniz gerekenler ;

SGK başvuruları sırasında şirket imza sirkülerinin, faaliyet belgesinin, ticaret sicil gazetesinin de hazır bulundurulması gerekmektedir. 
Başvuru formunun ilgili kişiler tarafından imzalanmış olması gereklidir.
Yetkilendirilecek/Başvuracak kişinin şirket adına vekaletinin olması SGK tarafından talep edilmektedir.
En azından başvuran kişinin evrakı vermesi ile ilgili olarak şirket yetkilisi imzası ve kaşesi ile yetkilendirildiğine dair ilave evrak başvuran kişinin yanında olmalıdır. (İmza sirküsünde adı varsa buna gerek kalmaz)

Tehlike Sınıfı-Nace Kodu Değişikliği Örnek Başvuru Talep Formu

E-Bildirge Hizmetleri İnternet Kullanıcı Kodu ve Kullanıcı Şifresi Başvuru Formu