Scroll Top
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

Şantiye Sahası Giriş-Çıkış ve Güvenlik Uygulamaları

  santiye-giris

 • Şantiye personel girişleri tek noktadan yapılmalı, 1 den fazla noktadan personel  girişlerine izin verilmemelidir.
 • Şantiye giriş ve çıkışlarının kontrol altında tutulabilmesi için personel takip sisteminin oturması gerekmektedir.
 • Bu  konu ile ilgili parmak okuma veya kartlı giriş sistemini uygulanmalı, gelen ziyaretçilere giriş prosedürü imzalatılıp, ilgililere telsiz/telefon vb. iletişim araçları ile haber verilmeli, onay alındıktan sonra ziyaretçi saha içine alınmalıdır,
 • Ziyaretçilere misafir bareti ve yeleği temin edilmeli ve saha kuralları hakkında bilgilendirilerek Ziyaretçi Giriş Talimatı tebliğ edilmelidir.
 • Sahanın rölevesi temin edilerek, çalışma sahası ve şantiye sınırları tespit  edilerek, sahaya giriş çıkış noktaları kontrol altında tutulmalıdır.
 • Şantiyenin çevre güvenliğini sağlayacak önlemler alınmalı, kullanılacak sistemler rüzgara ve dış etkenlere dayanıklı olmalıdır.
 • Şantiye girişine uyarıcı görsel levhalar asılmalıdır.
 • Şantiyeye yeni işbaşı yapacak taşeronlar Personel ve İdari İşler birimine haber verilerek kontrollü olarak sahaya alınmalıdır.
 • Şantiyeye giriş-çıkış yapan malzeme taşıyan kamyon, tır, kamyonet veya normal araçlar için şantiye güvenlik bölgesinde şantiye içinde ve dışındaki araç trafiğini yönlendirebilecek bayrakçı bulundurulmalıdır. Giriş yapan araçların malzeme irsaliyelerinin kontrolü yapılmalı ve hangi birime geldiğinin haberi verilmelidir.Sağlanan bu sistem süreci içerisinde İSG birimi şantiyeye sigorta açılışı yaparak, geçici görev ile veya günü birlik çalışma yapacak olan firma veya şahıslardan haberdar olacak ve bu çalışma guruplarından biri ile şantiyeye gelen firmalara çalışmaya başlamadan önce isg anlamında tamamlanması gereken evrakların listesini talep etmelidir.

  İŞE GİRİŞ YAPAN PERSONELLERİN KONTROLÜ VE PERSONELLERİN ÖZLÜK DOSYALARI

evrak-kontrol

 • Şantiyeye yeni başlayacak olan her personel işyeri hekimi tarafından belirlenen tetkikleri yetkili bir sağlık kuruluşuna yaptırıp sonuçları şantiyenin işyeri hekimine göstermeli, işyeri hekimi tarafından sağlık kontrolü yapılan personele tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu düzenlenmelidir.
 • Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu düzenlendikten sonra personele İSG uzmanı tarafından işe giriş oryantasyon eğitimi verilmeli gerekli KKD’ler seçim tutanağı ile zimmetlenip çalışana teslim edilmeli ve sahaya giriş yapıp çalışmaya başlaması bu aşamadan sonra olmalıdır.
 • Firma çalışanlarına ait özlük dosyaları firma yetkililerince tutulmalı, İSG uzmanı tarafından gerekirse birer kopyası alınarak denetim altında tutulmalıdır.
 • Özlük dosyası içerisine konulacak evraklar arasında çalışanın ilk işe girişte istenilen evraklar haricinde İSG açısından önem arz eden belgeleri(Mesleki eğitim belgesi, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu, eğitim tutanakları, KKD zimmet tutanağı) de eklenmelidir.

  Taşeron yetkililerinden işe giriş yapan her personel için istenilecek olan evraklar;
 • Ağır ve Tehlikeli İşler Raporu( Raporda kişinin yüksekte çalışmaya ve gece çalışmaya uygun olup olmadığı belirtilmelidir.)
 • Tetanos Aşısı( Tüm çalışanlara tetanos aşısı yaptırılıp aşı kartlar özlük dosyası ile birlikte teslim edilecektir.
 • Mesleki Eğitim Belgesi 🙁 İş makinası operatörleri için sertifika, işçiler için kamu kurumlarından alınmış Ustalık belgesi, Teknik personel için (Mühendis, Tekniker)
 • diploma yeterlidir. Mesleki eğitim belgesi olmayan çalışanlar için yetkili mesleki eğitim kurumlarından destek alınmalıdır.
 • Özlük Dosyası: Kimlik fotokopisi 2 adet resim, Sabıka kaydı, İkametgah belgesi , Öğrenim belgesi (Diploma), Tetanos aşı kartları vb.
 • Sigorta giriş bildirgeleri( iş başı yapan personelin sigorta giriş bildirgesi, işin devamı sürecinde ise her ay firmanın sigortalı hizmet döküm listesi teslim edilecektir. ) Şantiyeye her giriş yapan yeni eleman ilgili birimi ve İSG birimini görecek ve özlük dosyası tamam olacaktır.
 • Her firmanın kendine ait İş Sağlığı ve Güvenliği dosyası(İş Sağlığı ve güvenliğine dosyası tamam olacaktır.)
 • Eğitim tutanakları: Yıllık eğitim planı kapsamında işçiye verilen eğitimlerin kopyaları
 • KKD zimmet tutanağı: çalışma yapacağı alan ile ilgili KKD’lerin personele verildiğine dair zimmet tutanağı fotokopisi

 SAĞLIK ve GÜVENLİK PLANI

saglik-ve-guvenlik-plani

 • Şantiye içerisinde sağlık ve güvenlik standartlarını oluşturmak ve şartların iyileştirilmesi için alınacak önlemleri belirlemek amacıyla ilgili mevzuat dahilinde bir sağlık ve güvenlik planı hazırlanır.
 • Hazırlık ve uygulama aşaması olmak üzere İş sağlığı ve güvenliği koordinatörü seçilir
 • İç yönetmelik oluşturulur.

 

  RiSK ANALiZi

risk-analizi-dosya

 • Risk değerlendirme ekibi seçilmeli ve bu seçim ile ilgili atama yazıları ve risk değerlendirmesi ile ilgili tüm dokümanlar hazırlanmalıdır.(Risk Değerlendirme Ekibi Görev Tanımları, Risk Tespit Formu, Risk Tespit Formu Kılavuzu, Risk Değerlendirme Formu, Düzeltici Önleyici Faaliyet Formu vb.)
 • İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla risk değerlendirme ekibi ile birlikte firmaya özel risk analizi yapılmalıdır.

  ACİL DURUM PLANI

acil-durum-eylem

 • Acil durum gerektiren olaylarda yapılacak, müdahale, koruma, arama-kurtarma ve ilkyardım konularının nasıl ve kimler tarafından yapılacağını gösteren ve acil durum öncesinde firmaya özel bir acil durum planı oluşturulmalıdır.
 • Bu plan dahilinde Acil Durum Ekip Listesi belirlenmeli, ekiptekilerin telefon ve iletişim adresleri alınmalı ve Acil Durum Ekip Eğitimleri verilmelidir, şantiyenin Acil Durum Vaziyet Planı(Kroki) çizilmeli, Acil Durum Toplanma Alanı ve Levhalandırılması yapılmalıdır, Acil Durum Tatbikatları yapılmalı, Acil Durum Senaryoları ve Tatbikat Raporları tutulmalıdır.

   SAHA DENETiMi

saha-denetimi

 • Günlük saha kontrolleri yapılmalı, kontroller neticesinde tespit edilen uygunsuzluklar fotoğraflanıp ilgili taşerona rapor edilmeli, raporlamaya bir termin verilerek uygunsuzlukların düzeltilmesi sağlanmalıdır.
 • Uygunsuzluğun verilen termin süresi içerisinde taşeron tarafından giderilmemesi durumunda disiplin prosedürü gereğince cezai yaptırım uygulanmalıdır.
 • Günlük saha kontrolleri dışında şantiyede faaliyeti süren işlere yönelik kontrol formları oluşturulmalıdır (Elektrikli ekipmanlar kontrol formu, elektrik panosu kontrol formu, iş makinaları kontrol formu, kaldırma ekipmanları kontrol formu, demir işleri kontrol formu, beton döküm işleri kontrol formu, iskele kontrol formu, kalıp söküm işleri kontrol formu, şantiye sahası trafik kontrol formu, yangın söndürme tüpleri kontrol formu ) ve haftalık olarak tutulmalıdır.

  RAMAK KALA VE İŞ KAZALARI

ramakkala

 • İş kazası ve ucuz atlatma (ramak kala)’lar için Gerekli form ve prosedürleri (Kaza Olay Araştırma Raporu , Ramak Kala Raporu Ve Kartları , Kaza Bilgi Formu , Kaza İstatistik Formu , Kaza Olay Tanık Tutanağı ) hazırlanmalıdır
 • Şantiye içerisinde, çalışanların yaşanan ramak kala olaylarını yazıp içine atmaları için, ramak kala kutucuğu hazırlanıp uygun bir yere asılmalıdır.
 • Yaşanan iş kazalarındaki hareket tarzını belirlememiz ve Kaza Acil Durum Talimatı ve Planı oluşturmamız gerekir.

 

  BARINMA YERLERİ VE YEMEKHANE

barinmayeri

 • Yeterli sayıda duş, lavabo, yemekhane ve dinlenme alanı yönetmeliğe uygun olarak tesis edilmelidir. Barınma yerleri ve koğuşlar yönetmelikle öngörülen kurallar çerçevesinde uygun donanımda olmalıdır ( kullanılan elektrik , ısıtma , havalandırma , aydınlatma sistemlerine yönelik olarak gerekli güvenlik tedbirleri aldırılmalı , yangın açısından gerekli düzenleme yapılmalı , boyutları açısından fazla çalışan kalmamalıdır vb.)
 • Hiçbir işçinin inşaat halindeki binanın içinde kalmasına izin verilmemelidir

  GEREKLİ ORTAM ÖLÇÜMLERİ VE PERİYODİK KONTROLLER

ortamolcumu

 • Şantiye için Gerekli olabilecek ortam ölçümleri (toz ölçümü, gürültü ölçümü, topraklama ölçümü) yönetmelikle belirlenen şartlar dahilinde yaptırılmalıdır.
 • Şantiyeye giriş yapan tüm makine ve ekipmanların periyodik kontrolleri İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince yaptırılmalı, hazır olanların belgeleri istenmelidir.

  TALİMATLAR VE İKAZ LEVHALARI

ikaz-levha

 • Şantiye genelinde yapılan tüm faaliyetlerin güvenli bir şekilde icrasını ifade etmek üzere şantiye gerekliliklerine göre talimatlar oluşturulmalıdır (Kazı işlerinde alınması gereken güvenlik önlemleri talimatı, beton pompaları ile güvenli çalışma talimatı, betonarme kalıp yapım söküm talimatı, demir bükme ve demir kesme makineleri kullanma talimatı, elektrik işlerinde alınması gereken güvenlik önlemleri talimatı vb. )
 • İkaz ve uyarı levhaları belirlenip uygun yerlere astırılmalıdır.

 

Salih Mert AYGÖR
B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı – Bir OSGB

Benzer gönderiler