Scroll Top
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

Risk Etmenleri

Bilindiği üzere 6331 Sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu Gereği İşletmelerde Tespiti ve yapılması zorunlu olan Risk analizi çalışmalarında aşağıdaki 5 Temel Unsurdan yola çıkılmaktadır.

*Fiziksel Risk Etmenleri

*Kimyasal Risk Etmenleri

*Biyolojik Risk etmenleri

*Ergonomik Risk Etmenleri

*Psikososyal Risk Etmenleri 

Bu anlamda çalışılan Sektör göz önünde bulundurulduğunda Psikososyal Risk etmenlerinin Ön plana çıktığına inanıyoruz.

İş kaynaklı Psikososyal Riskler

1-      İşin mahiyeti ( İş çeşitliliğinin az olması vb .)

2-      İş yükü ve İş temposu ( Fazla çalışma yada atıl Kalma vb.)

3-      İş programları ( vardiyalı çalışma , Gece çalışması , Uzun saatler boyunca tek başına çalışma vb.)

4-      Kontrol (çalışanların İş programları üzerinde Kontrollerinin ve yetkililerin Az olması )

5-      Çevre ve Ekipman ( Yetersiz mekan, aydınlatma ve gürültü gibi olumsuz ortam )

6-      Kurum Kültürü ( Yetersiz iletişim, şirket hedeflerinin çalışanlarca bilinmemesi vb. )

7-      Kişiler arası ilişkiler ( Sosyal yada fiziksel olarak izalasyon : Soför Yalnız yolculuk )

8-      İşyerindeki Görev ( İnsanlara ilişkin sorumluluklar vb.)

9-      Kariyer gelişimi ( İşin sosyal değerinin düşük olması : amaçsız ve hedefsiz çalışma algısı)

10-    İş ve iş dışı yaşam etkileşimi ( İş ve ev yaşamının birbiri ile çelişmesi, evdeki desteğin azlığı vb.

Yukarıdaki Psikososyal Riskler stere yol açmakta ve Sağlık sorunları ortaya çıkmaktadır. İş Kaynaklı stres sonucu SİGARA , ALKOL ve UYUŞTURUCU MADDE kullanımı artmakta ve Çalışma hayatını – sosyal hayatı olumsuz etkilemektedir.

Psikososyal Risk faktörleri sonucu ortaya çıkan stresin belirtileri 4 grupta toplanabilir.

1-      Fiziksel Belirtiler

·         Kas ağrısı

·         Baş ağrısı

·         Ünser

·         Kalp Krizi vb.

2- Duygusal Belirtiler

·         Kaygı ve Endişe

·         Depresyon

·         Asabilik

·         Öfke patlaması – saldırganlık Vb.

3-      Zihinsel Belirtiler

·         Konsantrasyon Bozukluğu

·         Unutkanlık

·         Hatalarda Artış ( İş kazası )

4-      Sosyal Belirtiler

·         İnsanlara güvensizlik

·         Başkalarını suçlamak

SONUÇ

Bu risk faktörleri ve Stres Ölçülmediği, mücadele edilmediği ve tedbirlerin alınmadığı durumlarda İş kazaları Riski Çok artmaktadır. Risk Faktörlerinin ölçümü için ;

*BECK DEPRESYON ÖLÇEĞİ

*ANKSİYETE BOZUKLUĞU TESTİ VB.

Testlerin Uzman Kişilerce ( ENDÜSTRİYEL ALANDA DENEYİMLİ PSİKOLOG ) Yapılması ve değerlendirilmesi ,

Bu Testlerin sonuçlarına göre stres ile mücadele yöntemlerinin çalışanlara öğretilmesi , eğitimlerinin düzenli olarak verilmesi ve Uzman Psikolog tarafından Grup ve Bireysel Görüşmelerin yapılması gerekmektedir.