Scroll Top
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
Covid-19 Aşısı ve İşyerlerine Yansıması

Sağlık Bakanlığı, aşıyla ilgili açtığı sitede, aşılamanın hangi sıralama ile yapılacağını açıkladı (ayrıca ektedir). Ancak, aşı önceliği ile ilgili bazı kafa karışıklıkları ortaya çıktığı için, konuyu birkaç örnekle anlatmak istiyoruz.  Konunun özeti şudur: Sağlık Bakanlığı, hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek Covid-19 aşısı uygulanacak grupları belirlemiş olup, aşı bu gruplara sırasıyla uygulanacaktır. Liste yukarıdan aşağıya bir öncelik sırasıdır. Kişi birden fazla önceliğe sahipse, önceliği daha yüksek sıraya göre aşı olacaktır. Örneklerle açıklamaya çalışalım. Örnek 1: İnşaat işçisiyim. 30 yaşındayım. Herhangi bir kronik hastalığım yok: İnşaat sektörü öncelikli sektörlerden biri değil, bu yüzden listede sektör olarak ismi yok. Kişinin kronik hastalığı da olmadığı için, bu noktada da bir önceliği bulunmuyor. Bu durumda öncelik sırası yalnızca yaşa bağlı hale geliyor. Bu kişi 30 yaşında olduğu için, 3. aşamanın 2. grubunun 2. sırasında aşı olacak. Örnek 2: Bir muhasebe firmasında ofis destek elemanı olarak çalışıyorum. 17 yaşındayım. Herhangi bir kronik hastalığım yok: Muhasebe firması öncelikli sektörlere dahil değil, bu yüzden listede sektör olarak ismi yok. Kişinin kronik hastalığı da olmadığı için, bu noktada da bir önceliği bulunmuyor. Bu durumda öncelik sırası yalnızca yaşa bağlı hale geliyor. Bu kişi 17 yaşında olduğu için yaş açısından da herhangi bir öncelikli gruba giremiyor. Aşılanmak için tüm listenin aşılanmasının tamamlanmasını bekleyecek. Örnek 3: 45 yaşında bir banka çalışanıyım. Tip 1 diyabet hastasıyım: Çalıştığı sektör kişiye bir öncelik sağlamıyor. Kişi yaş olarak 3. aşamanın 2. grubunun 1. sırasında bulunmakta. Ancak, kişi kronik hastalığı bulunan 45 yaşında biri olduğu için, 3. aşamanın 1. grubunun 1. sırasında bulunuyor ve aşısını bu sırada olacak. Örnek 4: 20 yaşında, kronik hastalığı olmayan bir eczacı kalfasıyım: Kişinin kronik hastalığı olmadığı için, bu konuda bir önceliği bulunmuyor. 20 yaşında olduğu için 3. aşamanın 2. grubunun 3. sırasında bulunmakta. Ancak kişi sağlık sektöründe olduğu için 1. aşamanın 1. grubunda aşı olacak.  Öncelik sırasını öğrenmenin ise 2 yolu var: 

  1. E-nabız​: ​E-nabız sistemine giriş yapıldığında, ekranda “COVID-19 aşısı durumunu sorgulamak için lütfen tıklayınız” uyarısı çıkıyor. Tıkladığınızda ise aşı öncelik sıranız ile ilgili uyarı geliyor.
  2. Kısa mesaj (SMS)​: Aşı için öncelikli grupta olup olmadığınızı kısa mesaj (SMS) ile öğrenmek için AŞI yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla T.C. Kimlik Numarası ve T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesini yazıp 2023’e kısa mesaj (SMS) gönderebilirsiniz. (Örnek: AŞI 12345678910 1234)

 Bilginize sunar,Sağlıklı günler dileriz.