Scroll Top
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

Zorunlu Risk Analizinizi Yaptırdınız mı ?

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre ;

Tehlike sınıfı ayrımı yapmaksızın tüm işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğine yönelik Risk değerlendirmesi/Risk analizi yapma zorunluluğu getirilmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 10: İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

Risk analizi zorunluluğu, firmada 1 ve 1’den fazla sayıda  SSK’lı personel çalıştıran tüm işyerleri için zorunludur.

Risk analizinin yanı sıra, Acil durum planı ve çalışan personelin İş Güvenliği Eğitimi alıp OSGB tarafından sertifikalandırılması da zorunludur.