Scroll Top
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

Yangın Eğitimi Müfredat

Temel Yangın Eğitimi Konu Başlıkları

 • Yangının Kimyası
 • Oksitlenme
 • Yangının Başlaması
 • Yanma
 • Isının Yayılması
 • Geri Besleme Yayılması
 • Yangının Kendi Kendini Beslemesi
 • Yanmanın Koşulları
 • Yangın Üçgeni
 • Yangın Tetrahedronu
 • Yakıtlar
 • Katı Yakıtlar
 • Pyrolsis
 • Yanma Oranı
 • Yanma Sıcaklığı
 • Sıvı Yakıt Tipleri
 • Buharlaşma
 • Yanma Karakteri
 • Parlama Noktası (Flash Point)
 • Tutuşma Sıcaklığı
 • Yanıcı Gazlar
 • Yanma Karakteri
 • Geri Besleme Yayılması
 • Patlama Seviyesi (Alevlenebilme Seviyesi)
 • Patlama Limitleri
 • Oksijen
 • Isı
 • Tehlikeli Yanma Ürünleri
 • Alev
 • Isı
 • Gazlar
 • Karbonmonoksit
 • Karbondioksit
 • Duman
 • Yangınların Sınıflandırılması
 • A Sınıfı Yangın
 • B Sınıfı Yangın
 • C Sınıfı Yangın
 • D Sınıf Yangın
 • Isı Transferi
 • Kondüksiyon Yoluyla Isı Yayılması
 • Radyasyon Yoluyla Isı Yayılması
 • Konveksiyon Yoluyla Isı Yayılması
 • Kompartman Yangın Dinamiği
 • Kompartman İçinde Gelişen Yangın
 • Yangının Tüm Kompartmanı Sarması
 • Gerileme Safhası
 • Yanma Başlangıçları
 • Backdraft
 • Kondüksiyon Yoluyla Kompartmanlar Arasında Yangının Yayılması
 • Yangının Yayılması
 • Yangının Söndürülmesinin Teorisi
 • Yakıtın Kaldırılması
 • Oksijenin Kaldırılması
 • Oksıdızıng Materyal
 • Isının Kaldırılması
 • Su Söndürücüler
 • Zincirleme Reaksiyonunun Kırılması
 • Yangınla Mücadele Maddeleri
 • Su
 • Solid Su
 • Solid Suyun B Sınıfı Yangın Üzerindeki Etkileri
 • Isı Transfer Karakteristiği
 • Pulvarize Su
 • Elektriki Tehlike
 • Pulvarize Suyun Kompartman Yangınlarında Kullanımı
 • Pulvarize Suyun Yanıcı Sıvılar Üzerinde Kullanımı
 • Karbondıoksıt (CO2)
 • Söndürme Metodu
 • Oksijen Üreten Materyal Üzerinde Kullanımı
 • Personel İçin Tehlikeler
 • Halokarbon Ajan Tipleri
 • Söndürme Metodu
 • Halokarbon Ajanların Ayrışması
 • Personel Tehlikeleri
 • Kuru Kimyasal Söndürücüler,
 • KKT Katkıları
 • Söndürme Metodu
 • KKT’nin Kullanımı
 • Personel Tehlikeleri
 • Sulu Potasyum Bikarbonat (Aqueous Potassium Karbonat – APC)
 • Kuru Tip Sprinkler Sistemi (Su Aktivatörlü)  (Yüksek Riskli Alanlarda Sistem Varsa)
 • Sulu Tip Sprinkler Sistemi (Su Aktivatörlü) (Yüksek Riskli Alanlarda Sistem Varsa)
 • Portatif Yangınla Mücadele Cihazları
 • Kuru Kimyasal Potasyum Bikarbonat Söndürücüler
 • Portatif 15 Lb. Karbondioksit Söndürücüler.
 • Yangınlara ilk müdahale usulleri,
 • Dumanlı ortamda hareket tarzları,
 • Yangınlara ilk müdahaledeki kısıtlamalar,
 • Yangın rapor usulleri,
 • Portatif yangın söndürücü kullanım usulleri,
 • Yangın anındaki hareket tarzları.