Scroll Top
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

İleri Yangın Eğitimi

Bir OSGB

İleri Yangın Teknikleri Eğitimi

Bina içi alanda çıkan yangının söndürülmesi maksadıyla fiili söndürme tekniklerini taktik ve uygulamalı olarak anlatan bir eğitimdir.

Kurumunuzda yangının çıkmasından itfaiyenin olaya dâhil olarak çıkan yangını söndürmeye başlamasına kadar geçecek sürede, ne yapılacaksa (personel kurtarma, yangına ilk müdahale veya söndürme) kendi başınıza ve kapalı alanda yapmak zorunda olduğunuz bir gerçektir.

Kapalı alan yangınları hayati risk açısından en yüksek tehdidi yaratan ve söndürme tekniklerinde hata yapılması durumunda, insan ve materyal açısından hasarı daima en yükseğe taşıyan bir tehdittir.

Açık alan yangınlarında kullanılan tekniklerin bu durumda kullanılması genel olarak yangının büyümesine yol açacak bir sürecin yaşanmasına sebebiyet verecektir.

İşte bu aşamada söndürme / müdahalede doğru teknik ve usullerin kullanılması, firmanıza uygun ve Yangın Yönetmeliğinde belirtilen ekiplerle yangının söndürülmesi veya sınırlanması, oluşacak hasarın minimumda tutulmasını sağlayacağı gibi personel yaralanma veya ölümlerinin de önüne geçilebilecektir.

Ancak ana görevi yangınla hiç alakası olamayan bir personelle bu tür itfaiye müdahalesine girişmek öncelikle doğru tekniklerin doğru bir şekilde öğretilmesine bağlıdır.

BEKA Yangın Güvenlik ve Danışmanlık, ikincil görevle yangın timlerinde görevlendirilen personele kapalı alan yangınlarına sıfır riskle müdahale tekniklerini öğretme bilgi ve becerisindeki tek kurumdur.

Müfredat konuları ilgili sayfada verilen İleri Yangın Eğitimi, öncelikli olarak aşağıda belirtilen müdahale timlerinin kurulması ile başlayacaktır.

  –   Soluma Korumasız İlk Müdahale Timi

  –   Soluma Korumalı İlk Müdahale Timi (Soluma Seti olmadığında uygulanmaz)

  –   Asgari 9 kişiden oluşan yangın timlerine 2 (iki) hafta süre ile verilmektedir.

     Eğitim öncesinde yapılan Risk Denetiminde, Personel Koruyucu ve müdahale malzeme kontrolü yapılacak olup, yetersiz malzeme durumunda eğitim verilmeyecektir.

     Aynı anda 3 time birden eğitim verilebilmekte olup, bu usul eğitim süresini uzatmamaktadır.

     Eğitimin ilk 2 (iki) günü teorik yangın eğitimine, diğer günler ise fiili eğitime ayrılmaktadır.    

     Fiili eğitimlerde fabrika/kurum risk sahalarındaki yangınlara giriş usulleri gösterilecek olup, bu husus özellikle Acil Eylem Planlarının Oluşturulmasında önem arz etmektedir.

     Eğitim sonunda personel birbirini denetleyecek teorik/fiili bilgi seviyesine ulaşacaktır.

     Firmanın varsa Acil Eylem Planları Risk Denetimleri esnasında kontrol edilecek, fiili eğitim haftasında da denenerek mevcut aksaklıklar giderilecek ve Acil Durum Prosedürlerine görev bazında personel ataması yapılarak yeni düzenlenen Acil Eylem Planları (Eğitim yapılan alanlarla sınırlı olarak) Eğitim Sonuç Raporunda tarafınıza sunulacaktır.

     Acil Eylem  Planı bulunmayan tesislerde ise İleri Yangın Eğitimleri esnasında fiili eğitim icra edilen sahaların Acil Durum Planları eğitim sonuç raporu ile birlikte ilgili firmaya sunulacaktır.

     İleri Yangın Eğitim Belgesi eğitim sonunda icra edilen yazılı ve sözlü sınavdan 60 baraj puanını aşan personele verilecektir.

    İleri Yangın Eğitimine katılacak personelin eğitim öncesinde doktor kontrolünden geçirilmesi ve kalp /solunum sistemi hastalıkları açısından eğitim almasında sorun olmadığına dair rapor alması zorunludur.