İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

İleri Yangın Eğitimi Müfredat

İleri Yangın Eğitimi Konu Başlıkları

 • Yangınla Mücadele Organizasyonu
 • Yangına Müdahale Timi
 • Tim Amiri
 • İlk Müdahale Timi
 • Müdahale Timi Malzemeleri
 • Personelin Korunması
 • Termal Kamera
 • Yangın Taktik
 • İlk Reaksiyonlar.
 • Yangına Müdahale
 • Yangın Sahnesinden Rapor.
 • Yangınla Mücadele Basamakları.
 • Yangının Boyutları.
 • Cihaz / Sistem /Yüzeylerin İzolesi.
 • Kompartımanların Yangın Etkilerinden Korunması.
 • Yangın ve Duman Sınırlarının Kurulması.
 • Yangınla Mücadele
 • Dikine Yayılan Yangının Kontrolü.
 • Hortum ve Nozul Kullanımı
 • Direk Atak ve Teknikleri
 • Şok Tehlikesi
 • Mahale Giriş
 • Yangının Merkezine Direk Atak
 • Puvarize Atak (Yangının Büyümesini Kontrol)
 • Kompartman Girişinden Direkt Atak
 • Destek Hortumu
 • Birden Fazla Hortum Kullanılması
 • Personel Değişimi
 • Geri Çekilme
 • Kimyasal Işıklar.
 • Endirekt Atak
 • Mevcut Giriş Kapısından Endirekt Atak
 • Kompartımanın Tavan/Yan Bölme Duvarlarında Açılan Delikler Yoluyla Endirekt Atak
 • Duman Tahliyesinin Tesis ve İdamesi
 • Yangına Hemen Üstündeki Kompartımandan Müdahale
 • Arama ve Kurtarma
 • Yangın Mahallinin Overholü
 • Atmosferik Testler
 • Yangın Senaryoları
 • Elektrik Yangınları
 • Derin Yağ Kızartıcı Yangını
 • Yanıcı Gaz Yangınları
 • Hayati Elektronik Cihazların Bulunduğu Alanların Söndürme Doktrini
 • Yangın Söndürme Sistemlerinin Yetenekleri ve Sınırlamaları
 • Büyük Yanıcı Sıvı Sızıntısı Senaryosu
 • B Sınıfı Yangın Senaryosu
 • Kontrol Dışına Çıkan B Sınıfı Yangın Senaryosu
 • Yangın Sahasının İzole Edilmesi
 • Personel Koruma ve Yangın Söndürme Ekipmanları
 • Yeniden Giriş
 • Duman Tahliyesi,
 • Atmosferik Testler