Scroll Top
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

Gürültü Ölçümü

Gürültü ölçümü

Gürültü Ölçümü

Gürültü genel olarak, istenmeyen ve rahatsız eden ses olarak tanımlanır. Endüstrideki gürültü ise, iş yerlerinde çalışanların üzerinde fizyolojik ve psikolojik etkiler bırakan ve iş verimini olumsuz yönde etkileyen sesler olarak tanımlanabilir.

Gürültüyü oluşturan sesi, fiziksel olarak tanımlamak gerekirse; ses, maddedeki titreşimin, ortamdaki molekülleri yoğunlaştırıp seyrekleştirmesiyle, ortamın katı, sıvı veya gaz olmasına göre, farklı hızlarda boyuna ilerleyerek yayılan bir enerjidir.

Gürültü ölçümü; işçilerin gürültüye maruz kalmaları sonucu işitme kaybı, iş güvenliği, nörolojik ve psikolojik yönden oluşabilecek risklerin belirlenmesi, bu risklerden korunmak ve azaltmak için alınması gerekli tüm önlem ve tedbirlerin ilk adımını oluşturmaktadır.

Gürültü ölçümü yapılarken dikkat edilmesi gerekli en önemli husus ölçümün; “Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik” in 6 ıncı maddesinde belirtildiği gibi uygun yöntemler ve aygıtlarla yapılmasıdır. Bu yöntemler ve aygıtlar Yönetmeliğin 4 üncü maddesindeki tanımlanan parametrelerin belirlenmesine ve 5 inci maddesinde belirlenen değerlerin aşılıp aşılmadığına karar verilebilmesine olanak sağlayacaktır.

Bir OSGB ve Bir Mühendislik tarafından işyerinizde yapılan Gürültü ölçümü, ilgili yönetmeliğe uygun şekilde raporlanarak tarafınıza en kısa zaman içerisinde sunulur.