Scroll Top
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

İşyeri Yetkililerinin Dikkatine! (Gezici İSG Araçları Hakkında Duyuru)

Gezici İSG araçlarının standartlarının, bu araçlarda verilebilecek hizmetlerin ve hizmetlere ilişkin hususların belirlendiği 2016/7 sayılı “Gezici İSG Hizmetleri” konulu Genelge 29/04/2016 tarihinde Sağlık Bakanlığınca yayımlanmıştır.

Bu kapsamda; hizmet aldıkları OSGB’nin Gezici İSG Aracı ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin ölçüm ve analiz yaptıracak olan işyeri yetkililerinin aşağıdaki hususlara dikkat etmesi gerekmektedir:

– Gezici İSG Aracının, İSG-KATİP’ten sözleşme yapılarak hizmet alınan OSGB’ye ait olduğunun (İl Sağlık Müdürlüğünden alınmış izin belgesinde aracın sahibi bilgisi yer almakta olup alınan izinlerin geçerliliği İl Sağlık Müdürlüklerinden sorgulanabilecektir) teyit edilmesi ve herhangi bir şekilde başka bir kurum ve kuruluşun gezici İSG aracının kullanılmaması- Gezici İSG Aracı, araç donanımı, araç personeli için 2016/7 Sayılı Genelge’de belirtilen izinlerin, İSG-KATİP’ten sözleşme yapılarak hizmet alınan OSGB tarafından alındığının ve bu izinlerin İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne İSG-KATİP üzerinden bildirildiğinin teyit edilmesi

Yukarıda bahsedilen hususlara aykırı durumlarla karşılaşılması halinde  İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne ve ilgili İl Sağlık Müdürlüklerine konu hakkında bilgi verilmesi önem arz etmektedir.

Ek-1: 2016/7 Sayılı Genelge

gezici-isg-1  – 188 – 2016/7 Sayılı Genelge

gezici-isg-2  – 188 – 2016/7 Sayılı Genelge(Ekleri)