Scroll Top
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

İSG Hizmetleri Süre Artışları Haberi

1 Ocak 2016 Tarihinden itibaren ;

İş güvenliği uzmanları çalışma süreleri : Az tehlikeli sınıfta kişi başına 10 (on) dakika, Tehlikeli sınıfta kişi başına 20 (yirmi) dakika ve Çok tehlikeli sınıfta kişi başına 40 (kırk) dakika olmuştur.

İşyeri hekimleri : Az tehlikeli sınıfta kişi başına 5 (beş) dakika, Tehlikeli sınıfta kişi başına 10 (on) dakika ve Çok tehlikeli sınıfta kişi başına 15 (on beş) dakika olmuştur.

Diğer sağlık personeli : Çok tehlikeli sınıfta yer alan 10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 (on) dakika , Çok tehlikeli sınıfta yer alan 50 ila 249 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 15 (on beş) dakika , Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 20 (yirmi) dakika olarak değişti.

İş Sağlığı ve Güvenliği alanında ki hizmet seyrini ciddi değiştirecek bu yönetmelik için OSGB firmaları ve işverenler bu duruma hızlı entegre olmak için hazırlık yapmaya başladılar.