Scroll Top
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

ILO Sözleşmeleri (Güncel)


No
 Sözleşme Adı      Onay Tarihi   Durumu
C 2 İşsizlik Sözleşmesi 14.7.1950 Onaylandı
C 11 Örgütlenme Özgürlüğü (Tarım) Sözleşmesi 29.3.1961 Onaylandı
C 14 Haftalık Dinlenme (Sanayi) Sözleşmesi 27.12.1946 Onaylandı
C 15 Asgari Yaş (Trimciler ve Ateşçiler) Sözleşmesi 29.9.1959 30.10.1998 tarihinde fesholmuştur(*)
C 26 Asgari Ücret Belirleme Yöntemi Sözleşmesi 29.1.1975 Onaylandı
C 29 Zorla Çalıştırma Sözleşmesi 30.10.1998 Onaylandı
C 34 Ücretli İş Bulma Büroları Sözleşmesi 27.12.1946 23.01.1952 tarihinde fesholmuştur (**)
C 42 İşçinin Tazmini (Meslek Hastalıkları) Sözleşmesi (Revize) 27.12.1946 Onaylandı
C 45 Yeraltı İşleri (Kadınlar) Sözleşmesi 21.4.1938 Onaylandı
C 53 Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar ve Gemi Zabitlerinin Meslekî Yeterliliklerinin Asgari İcaplarına İlişkin Sözleşme 22.4.2005 Onaylandı
C 55 Gemiadamlarının Hastalanması, Yaralanması ya da Ölümü Halinde Armatörün Sorumluluğuna İlişkin Sözleşme 17.3.2005 Onaylandı
C 58 Asgari Yaş (Deniz) Sözleşmesi (Revize) 29.9.1959 30.10.1998 tarihinde fesholmuştur(*)
C 59 Asgari Yaş (Sanayi) Sözleşmesi (Revize) 12.7.1993 30.10.1998 tarihinde fesholmuştur(*)
C 68 Gemilerde Mürettebat İçin İaşe ve Yemek Hizmetlerine İlişkin Sözleşme 17.3.2005 Onaylandı
C 69 Gemi Aşçılarının Mesleki Ehliyet Diplomalarına İlişkin Sözleşme 17.3.2005 Onaylandı
C 73 Gemiadamlarının Sağlık Muayenesine İlişkin Sözleşme 17.3.2005 Onaylandı
C 77 Gençlerin Tıbbi Muayenesi (Sanayi) Sözleşmesi 2.11.1984 Onaylandı
C 80 Son Maddelerin Revizyonu Sözleşmesi 13.7.1949 Onaylandı
C 81 İş Teftişi Sözleşmesi 5.3.1951 Onaylandı
C 87 Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması Sözleşmesi 12.7.1993 Onaylandı
C 88 İş ve İşçi Bulma Servisi Kurulması Sözleşmesi 14.7.1950 Onaylandı
C 92 Mürettebatın Gemide Barınmasına İlişkin Sözleşme 17.3.2005 Onaylandı
C 94 Çalışma Şartları (Kamu Sözleşmeleri) Sözleşmesi 29.3.1961 Onaylandı
C 95 Ücretlerin Korunması Sözleşmesi 29.3.1961 Onaylandı
C 96 Ücretli İş Bulma Büroları Sözleşmesi (Revize) 23.1.1952 Onaylandı
C 98 Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesi 23.1.1952 Onaylandı
C 99 Asgari Ücret Tespit Mekanizması (Tarım) Sözleşmesi 23.6.1970 Onaylandı
C 100 Eşit Ücret Sözleşmesi 19.7.1967 Onaylandı
C 102 Sosyal Güvenlik (Asgari Standartlar) Sözleşmesi 29.1.1975 Onaylandı
C 105 Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmesi 29.3.1961 Onaylandı
C 108 Gemiadamları Ulusal Kimlik Katlarına İlişkin Sözleşme 7.2.2005 Onaylandı
C 111 Ayırımcılık (İş ve Meslek) Sözleşmesi 19.7.1967 Onaylandı
C 115 Radyasyondan Korunma Sözleşmesi 15.11.1968 Onaylandı
C 116 Son Maddelerin Revizyonu Sözleşmesi 2.9.1968 Onaylandı
C 118 Muamele Eşitliği (Sosyal Güvenlik) Sözleşmesi 25.6.1974 Onaylandı
C 119 Makinaların Korunma Tertibatı ile Teçhizi Sözleşmesi 13.11.1967 Onaylandı
C 122 İstihdam Politikası Sözleşmesi 13.12.1977 Onaylandı
C 123 Asgari Yaş (Yeraltı İşleri) Sözleşmesi 8.12.1992 Onaylandı
C 127 Azami Ağırlık Sözleşmesi 13.11.1975 Onaylandı
C 133 Mürettebatın Gemide Barındırılmasına İlişkin Sözleşme (İlave Hükümler) 17.3.2005 Onaylandı
C 134 İş Kazalarının Önlenmesine (Gemiadamları) İlişkin Sözleşme 17.3.2005 Onaylandı
C 135 İşçi Temsilcileri Sözleşmesi 12.7.1993 Onaylandı
C 138 Asgari Yaş Sözleşmesi 30.10.1998 Onaylandı
C 142 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Sözleşmesi 12.7.1993 Onaylandı
C 144 Üçlü Danışma (Uluslararası Çalışma Standartları) Sözleşmesi 12.7.1993 Onaylandı
C 146 Gemiadamlarının Yıllık Ücretli İznine İlişkin Sözleşme 28.7.2005 Onaylandı
C 151 Çalışma İlişkileri (Kamu Hizmeti) Sözleşmesi 12.7.1993 Onaylandı
C 152 Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe İlişkin Sözleşme 17.3.2005 Onaylandı
C 153 Karayolları Taşımacılığında Çalışma Saatleri ve Dinlenme Sürelerine İlişkin Sözleşme 17.3.2005 Onaylandı
C 155 İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme 22.4.2005 Onaylandı
C 158 Hizmet İlişkisine Son Verilmesi Sözleşmesi 4.1.1995 Onaylandı
C 159 Mesleki Rehabilitasyon ve İstihdam (Sakatlar) Sözleşmesi 26.6.2000 Onaylandı
C 161 Sağlık Hizmetlerine İlişkin Sözleşme 22.4.2005 Onaylandı
C 164 Gemiadamlarının Sağlığının Korunması ve Tıbbi Bakımına İlişkin Sözleşme 17.3.2005 Onaylandı
C 166 Gemiadamlarının Ülkelerine Geri Gönderilmesine İlişkin Sözleşme 17.3.2005 Onaylandı
C 182 En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi 2.8.2001 Onaylandı