Scroll Top
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

İlkyardım Yönetmeliği 28.08.2020​ Tarihinde Güncellendi

OED, yani otomatik eksternal defibrilatör, hafızasına yüklenen belli ölümcül kalp ritmleriyle karşılaşınca kalbe otomatik olarak elektroşok veren bir cihazdır. Tam otomatik (yani ritmi tanıyınca doğrudan şok veren) ya da yarı otomatik (ritmi tanıyınca şok vermesi için kullanıcıyı uyaran) olabilir.

Bundan önce, OED (Otomatik Eksternal Defibrilatör eğitimi isteğe bağlıydı. İlkyardımcı belgesine sahip bir kişi, eğer isterse, 2 saatlik bir OED eğitimi alıyor ve ardından girdiği sınavı geçerse, kendisine OED kullanma yetkisi veriliyordu.

Yapılan değişiklik ile OED eğitimi isteğe bağlı olmaktan çıkarıldı. Bundan böyle OED eğitimi ve sınavı ilkyardımcı eğitiminin ve sınavının doğal bir parçası oldu. Diğer bir deyişle, artık her ilkyardımcı OED kullanmayı bilecek.

Peki, mevcut, yani OED eğitimi olmadan alınan ilkyardımcı belgeleri ne olacak?

Bu kişiler 1 yıl içinde, OED eğitim vermeye yetkili bir kurumdan, 2 saatlik OED eğitim alır ve sonrasında girdikleri sınavı geçerlerse, OED kullanım yetkisi ilkyardımcı belgelerine işlenecek. Yani, mevcut ilkyardımcı belgelerinin içeriği (geçerlilik tarihi değil) yeni yönetmeliğe uygun olarak güncellenecek. Bu kişiler, ilkyardımcı belgesinin geçerlilik tarihi dolduğunda, güncelleme eğitimlerini alarak, belgelerinin geçerliliğini koruyabilecekler.

1 yıl içinde OED eğitimi almayanların belgesi hakkında yönetmelikte açık hükümler yok. Ancak, mevcut hükümleri tersten okuyarak şu sonuçları çıkarabiliriz: OED eğitim almayan ilkyardımcılar, yenileme eğitimini OED eğitimini içeren güncel eğitim üzerinden almak zorunda kalacaklar. Eğitimini almadıkları şeyin güncellemesini yapamayacakları için, bu kişilerin ilkyardımcı belgeleri muhtemelen yanacak, yani yeniden ve en baştan ilkyardımcı eğitim alıp sınavına girmeleri gerekecek. 

Mevcut ilkyardımcılar için OED eğitimi aldırmak için ilkyardımcı eğitimi aldırdığınız kuruma başvurduğunuzda OED eğitimi verme yetkilerinin olmadığı yanıtıyla karşılaşabilirsiniz. Doğrudur, olmayabilir. Ancak, yönetmelik değişikliği ile, bu ilkyardım kurumlarına OED eğitim verme yetkisi almaları için 1 yıl süre tanıdı. Yani, dilerseniz, eğitim aldığınız kurumun yetki almasını bekleyebilirsiniz, ya da yetki belgesi olan bir kurumdan OED eğitimi alırsınız. 

Son olarak, yönetmelik değişikliği ile OED eğitimi ilkyardımcı eğitiminin içerisine katılmış, ancak eğitim süresi bir toplam olarak arttırılmamıştır. İlkyardımcı eğitiminin süresi 16 saat, OED eğitiminin süresi 2 saatti. Bu birleştirme ile yeni eğitimin süresi yine 16 saattir. Bu, zaten öyle olan ilkyardımcı eğitimi ve sınavını daha da yoğun ve zor hale getirecektir. İşyerindeki ilkyardımcı adaylarını seçerken bu göz önünde bulundurulmalıdır.

Özetle;

  1. İşyerleri, mevcut ilkyardımcılarına OED eğitimi aldırmak için, ilkyardımcı eğitimi aldırdıkları kurumla en kısa zamanda iletişime geçmeli; söz konusu kurumun OED eğitimi verme yetkisinin varlığı ya da yokluğuna göre yol haritası oluşturulmalıdır.
  2. Yönetmelik 1 yıl süre tanımış olsa bile, ilkyardımcı belgesinin geçerliliğinin bitmesine 1 yıldan az süre kalmış kişilere, geçerlilik süresi dolmadan OED eğitimi aldırılmalı ve belgenin iptal olmasına engel olunmalıdır