Scroll Top
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

İlkyardım Eğitim Konuları

Bir OSGB Eğitim Birimi 

İlkyardım Eğitimi Konuları

1- Genel İlkyardım  Bilgileri
2- Hasta/Yaralı ve  Olay Yerinin Değerlendirilmesi
3- Temel Yaşam Desteği
4- Kanamalarda  İlkyardım
5- Yaralanmalarda  İlkyardım
6- Yanık, Donma ve  Sıcak Çarpmalarında ilkyardım
7- Kırık, Çıkık ve  Burkulmalarda ilkyardım
8- Bilinç  Bozukluklarında İlkyardım
9- Zehirlenmelerde  İlkyardım 1
0- Hayvan  Isırmalarında ilkyardım
11- Göz, Kulak ve  Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında ilkyardım
12- Boğulmalarda  İlkyardım
13- Hasta/Yaralı  Taşıma Teknikleri

 

1- Genel İlkyardım  Bilgileri

 • Teorik
 • İlkyardım nedir?
 • Acil tedavi nedir?
 • İlkyardımcı kimdir?
 • İlkyardım ve acil tedavi arasındaki fark nedir?
 • İlkyardımın öncelikli amaçları nelerdir?
 • İlkyardımın temel uygulamaları nelerdir?
 • İlkyardımcının müdahale ile ilgili yapması       gerekenler nelerdir?
 • İlkyardımın ABC’si nedir?

2- Hasta/Yaralı ve  Olay Yerinin Değerlendirilmesi

 • Teorik
 • İlkyardımcının bilmesi       gereken ve vücudu oluşturan sistemler nelerdir?
 • Vücutta nabız alınabilen bölgeler nelerdir?
 • Hasta/yaralının değerlendirilmesinin amacı nedir?
 • Hasta/yaralının ilk değerlendirilme aşamaları       nelerdir?
 • Hasta/yaralının ikinci değerlendirmesi nasıl       olmalıdır?
 • Olay yerini değerlendirmenin amacı nedir?
 • Olay yerinin       değerlendirilmesinde yapılacak işler nelerdir?

 

3- Temel Yaşam Desteği

 • Teorik
 • Solunum ve kalp durması       nedir?
 • Temel Yaşam Desteği nedir?
 • Hava yolunu açmak için Baş-Çene Pozisyonu nasıl       verilir?
 • Hava yolu tıkanıklığı nedir?
 • Dış kalp masajı nasıl yapılır?
 • Yapay solunum nasıl yapılır?
 • Solunum yolu tıkanıklığı belirtileri nelerdir?
 • Tam  tıkanıklık olan       kişilerde Heimlich Manevrası nasıl uygulanır?

 

4- Kanamalarda İlkyardım

 • Teorik
 • Kanama nedir?
 • Kaç çeşit kanama vardır?
 • Kanamalarda ilkyardım uygulamaları nelerdir?
 • Şok nedir?
 • Kaç çeşit şok vardır?
 • Şok belirtileri nelerdir?
 • Şokta ilkyardım uygulamaları nelerdir?
 • Şok pozisyonu nasıl verilir?

 

5- Yaralanmalarda  İlkyardım

 • Teorik
 • Yara nedir?
 • Kaç çeşit yara vardır?
 • Yaraların ortak belirtileri nelerdir?
 • Yaralanmalarda ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Ciddi yaralanmalar nelerdir?
 • Ciddi yaralanmalarda ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Delici göğüs yaralanmalarında ne gibi sorunlar       görülebilir?
 • Delici göğüs yaralanmalarında ilkyardım nasıl       olmalıdır?
 • Delici karın yaralanmalarında ne gibi sorunlar       olabilir?
 • Delici karın yaralanmalarında ilkyardım nasıl       olmalıdır?
 • Kafatası ve omurga yaralanmaları neden önemlidir?
 • Kafatası yaralanmaları çeşitleri nelerdir?
 • Kafatası ve omurga yaralanmalarının nedenleri       nelerdir?
 • Kafatası ve omurga yaralanmalarında belirtiler       nelerdir?
 • Kafatası ve omurga yaralanmalarında ilkyardım       nasıl olmalıdır?

 

6- Yanık, Donma ve  Sıcak Çarpmalarında İlkyardım

 • Teorik
 • Yanık nedir?
 • Kaç çeşit yanık vardır?
 • Yanığın ciddiyetini belirleyen faktörler nelerdir?
 • Yanıklar nasıl derecelendirilir?
 • Yanığın vücuttaki olumsuz etkileri nelerdir?
 • Isı ile oluşan yanıklarda ilkyardım işlemleri       nedir?
 • Kimyasal yanıklarda ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Elektrik yanıklarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Sıcak çarpması belirtileri nelerdir?
 • Sıcak çarpmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Donuk belirtileri nelerdir?
 • Donukta ilkyardım nasıl olmalıdır?

 

7- Kırık, Çıkık ve  Burkulmalarda İlkyardım

 • Teorik
 • Kırık nedir?
 • Kaç çeşit kırık vardır?
 • Kırık belirtileri nelerdir?
 • Kırığın yol açabileceği olumsuz durumlar nelerdir?
 • Kırıklarda ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Burkulma nedir?
 • Burkulmada ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Çıkık nedir?
 • Çıkık belirtileri nelerdir?
 • Çıkıkta ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Kırık çıkık ve buruklarda tespit nasıl olmalıdır?
 • Tespit sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar       nelerdir?
 • Tespit yöntemleri nelerdir?

 

8- Bilinç  Bozukluklarında İlkyardım

 • Teorik
 • Bilinç kaybı nedir?
 • Bilinç kaybı nedenleri nelerdir?
 • Bilinç bozukluğu belirtileri nelerdir?
 • Bilinç bozukluğu durumunda ilkyardım nasıl       olmalıdır?
 • Koma pozisyonu (Yarı yüzükoyun-Yan pozisyon) nasıl       verilir?
 • Havale nedir?
 • Havale nedenleri nelerdir?
 • Nedenlerine göre havale çeşitleri nelerdir?
 • Ateş nedeniyle oluşan havale nedir?
 • Ateşli havalede ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Sara krizi (Epilepsi) nedir?
 • Sara krizinde ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Kan şekeri düşüklüğü nedir?
 • Kan şekeri düşmesi nedenleri nelerdir?
 • Kan şekeri aniden düştüğünde hangi belirtiler       görülür?
 • Kan şekeri düşüklüğü yavaş ve uzun sürede oluşursa       hangi belirtiler görülür?
 • Kan şekeri düşmesinde ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Göğüste kuvvetli ağrı nedenleri nelerdir?
 • Göğüste kuvvetli ağrı belirtileri nelerdir?
 • Göğüs ağrısında ilkyardım nasıl olmalıdır?

 

9- Zehirlenmelerde  İlkyardım

 • Teorik
 • Zehirlenme nedir?
 • Zehirlenmelerde genel belirtiler nelerdir?
 • Zehirlenme hangi yollarla meydana gelir?
 • Sindirim yoluyla zehirlenmede ilkyardım nasıl       olmalıdır?
 • Solunum yolu ile zehirlenmelerde ilkyardım nasıl       olmalıdır?
 • Cilt yolu ile zehirlenmelerde ilkyardım nasıl       olmalıdır?
 • Zehirlenmelerde genel ilkyardım kuralları       nelerdir?

 

10- Hayvan  Isırmalarında İlkyardım

 • Teorik
 • Hayvan ısırmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Arı sokmalarının belirtileri nelerdir?
 • Arı sokmalarında ilkyardım  nasıl olmalıdır?
 • Akrep sokmalarının belirtileri nelerdir?
 • Akrep sokmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Yılan sokmalarının belirtileri nelerdir?
 • Yılan sokmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Deniz canlıları sokmasında belirtiler nelerdir?
 • Deniz canlıları sokmasında ilkyardım nasıl       olmalıdır?

11- Göz, Kulak ve  Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında İlkyardım

 • Göze yabancı cisim kaçmasında       ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Kulağa yabancı cisim kaçmasında ilkyardım nasıl       olmalıdır?
 • Buruna yabancı cisim       kaçmasında ilkyardım nasıl olmalıdır

 

12- Boğulmalarda  İlkyardım

 • Boğulma nedir?
 • Boğulma nedenleri nelerdir?
 • Boğulmalarda genel belirtiler nelerdir?
 • Boğulmalarda genel ilkyardım       işlemleri ne olmalıdır?

 

13- Hasta/Yaralı  Taşıma Teknikleri

 • Hasta/yaralı taşınmasında       genel kurallar nelerdir?
 • Acil taşıma teknikleri nelerdir?
 • Sürükleme yöntemleri nelerdir?
 • Araç içindeki yaralıyı taşıma (RENTEK manevrası)
 • Kısa mesafede süratli taşıma teknikleri nelerdir?
 • Sedye üzerine yerleştirme teknikleri nelerdir?
 • Sedye ile taşıma teknikleri nelerdir?