Scroll Top
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

Güncelleme Eğitimleri

Güncelleme  Eğitimleri

Bir OSGB  tarafından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne güncelleme  eğitimi alacak kişilerin isimleri bildirilir ve güncelleme sınavının yapılacağı  gün belirlenir. Teorik sınava giren kişilerin aldığı notun önemi olmaksızın,  yetersiz oldukları konular belirlenir ve bu konulardan güncelleme eğitimi  almaları sağlanır. Güncelleme sınavında uygulama aşaması yoktur. Eksik konular  üzerinden verilen eğitime istinaden eski ilkyardımcı kimlik kartları ve  sertifikalar ile birlikte İl Sağlık Müdürlüğüne yeni düzenlenen sertifika ve  kimlik kartları bizim tarafımızdan ibraz edilir. Böylece geçerlilik süresi 3  yıl daha uzatılmış oluyor.