İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

Covid-19 Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi Güncellenmesi Hk.

Merhaba, En son 20.09.2020 tarihinde güncellenen Covid-19 Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon rehberi 10.02.2021 tarihinde yeniden güncellendi.Güncelleme ile, çalışma yaşamını doğrudan ilgilendiren şu değişiklikler oldu.

  • Aşısız olan yahut aşı dozları tamamlanmamış kişilerin karantina süresi, kişi karantina süresi boyunca herhangi bir belirti göstermezse, 10. günde ve PCR testi yapılmaksızın sonlandırılabilecek. Önceki sürümde, bu kişilere 10. gün PCR testi yapılıyor ve test sonucu negatif gelirse, karantina 11. günde sonlandırılıyordu.
  • Güney Afrika, Brezilya ve Hindistan varyantı hastalarıyla yakın temaslı olanlara farklı uygulama yapılmayacak; onların karantinası da yukarıdaki maddede anlatıldığı şekilde yapılacak. Önceki sürümde, bu kişiler karantina süresi boyunca belirti göstermese bile, karantinaları erken sonlandırılmıyor ve bu amaçla PCR testi yapılmıyordu.
  • Sağlık çalışanı olanlar ile olmayanlar arasındaki uygulama farklılıkları kaldırıldı; sağlık çalışanlarının temaslı işlemleri sağlık çalışanı olmayan kişilerle aynı yapıldı.
  • Rehbere okul çalışanlarını ilgilendiren yeni bir bölüm eklendi. Covid-19 hastalarına yakın temaslı olan ilk ve orta öğretim öğrencileri karantina süresi boyunca belirti göstermez ve 5. gün yapılan PCR testi negatif çıkarsa testin negatif çıkmasıyla, test yapılamazsa 10. günde karantinaları sonlandırılacak. Önceki sürümde öğrenciler ile öğrenci olmayanlar arasında bir ayrım yoktu.

Değişikliklerin karşılaştırmalı tablosu için Tıklayınız