İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

1 Ocak 2013 Tarihi itibariyle yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile iş yerleri az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli şekilde üç sınıfa ayrılarak, iş yerlerinin tehlike sınıflarına göre kademeli olarak iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli çalıştırma yükümlülüğü getirilmişti. Bundan dolayı 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren işletmeler hizmet alımı yapmaktadırlar.

Geçtiğimiz dönemlerde yapılan ertelemelerin ardından 01.07.2020 tarihinden itibaren ise Az Tehlikeli Sınıfta yer alan bütün iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi çalıştırmak veya hizmet almak zorunluluğu başlayacaktır. İşletmenizi bu konuda hizmet alır hale getirmeniz gerekmektedir. Tekrar bir erteleme olacak mı olmayacak mı şimdilik belli değil. Süreci yakından takip ediyoruz.

#AzTehlikeli #1Temmuz2020 #Osgb #isg #tehlikesınıfları #50denazişyerleri #01.07.2020 #işsağlığıvegüvenliğikanunu #isgkanunu