İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

VERBİS’e Kayıt Süresi Uzatıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve muhtelif sektör temsilcileri tarafından Kurumumuza intikal ettirilen Veri Sorumluları Siciline kayıt sürelerinin uzatılmasına ilişkin taleplerin değerlendirilmesi neticesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 03.09.2019 tarihli ve 2019/265 sayılı Kararı ile;

— Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmasına,

— Bu kararın Kurum internet sayfasında duyurulması ve Resmi Gazetede yayımlanmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak : Kişisel Verileri Koruma Kurulu

Verbis Nedir ? VERBİS ile ilgili tüm detaylar için aşağıda ki linki tıklayınız.