İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) yasal olarak; “ T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, İş yerlerine İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini vermek üzere kurulmuş, mevzuatın gerektirdiği fiziki ve tıbbi donanıma sahip, iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin (İş yeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve Diğer Sağlık Personelinin) oluşturduğu özel kuruluşlar” şeklinde tanımlanmaktadır. Bir OSGB yetkilendirilmiş şirketler arasında ilklerdendir.

Osgb Hizmetleri Nelerdir ?

-İş Güvenliği Uzmanlığı

-İş Yeri Hekimliği

-İş Yeri Hemşiresi

-Danışmanlık